درباره ما

متخصصین حوزه تغذیه براین باورند که آشپزی تنها یک مهارت نیست، بلکه هنر است و چیزی که غذا را خوشمزه می کند و باعث می شود شما با تمام وجود از خوردن آن لذت ببرید، ریختن مواد غذایی داخل قابلمه، حرارت دادن و هم زدن نیست، بلکه باید به کاری که انجام می دهید علم داشته باشید و در طبخ غذای سالم، تناسب و تعادل را رعایت کنید. سایت شیرینی کدۀ سَن ایستیَن و کارگاه تولیدی _ آموزشیِ شیرینی کدۀ سَن ایستیَن نیز با همین رویکرد پا به عرصۀ وب گذاشته اند …